Välkommen till Tierps Matcentral

Välkommen att läsa om hur du kan göra en  ansökan

Om oss

En ideell förening som vill värna om människan och miljön.


Föreningen är bildad av Borgenkyrkan Tierp och Tierps Kretsloppsservice. Svenska kyrkan Tierps pastorat är också en av medlemsorganisationerna.


Föreningens ändamål är, att från handeln samla in varor som annars skulle kasseras, och dela ut detta i kassar med livsmedel och vissa hygienprodukter till ekonomiskt och socialt utsatta familjer och personer i Tierps kommun.


Föreningens ideologi grundar sig i humanitärt och icke vinstdrivande arbete, i syfte att värna människor och miljö.

Våra tjänster

Insamling av överskottsvaror från butiker.


Efter överrenskommelse med butik hämtas en gång i veckan varor som annars skulle kasseras.

Utdelning av matkasse.


Genom ansökan och prenumeration kan man under ett år få del av ett antal matkassar.

Styrelse

Ordförande: Elin Nyving


Kassör: Tomas Hedin


Sekreterare: Börje Wennberg


Övrig ledamöter: Helen Hedin, Inger Wennberg,


Carina Vindeland och Gunilla Petersson

Stödja verksamheten

Du kan stödja vår verksamhet genom att ansöka om att få bli volontär och eller att ge en gåva till finansieringen av verksamheten

Syftet med volontärarbetet är samhällsnyttigt.


Volontärarbetet omfattar följande arbetsuppgifter: Ta emot varor, främst livsmedel och förpacka dessa i kassar som sedan delas ut till prenumeranter i Tierps matcentral.


Arbetet ska utföras under följande tider: Torsdagar kl 9.30 – 15.00.

Detta avtal innebär inte en anställning eller ett uppdrag, vilket volontären är medveten om.


Avtalet måste sägas upp för att upphöra att gälla. Detta ska ske skriftligt senast en månad i förväg.


Volontären har inte rätt till någon form av ersättning för sitt uppdrag.


Volontären är försäkrad via Borgenkyrkans i Arbetsgivaralliansen tecknade olycksfallsförsäkring för ideella föreningar.


Volontären förbinder sig att inte utnyttja eller röja konfidentiell information angående Tierps matcentral och dess verksamhet 

Volontären äger inte rätt att för egen del medföra något av det som hanteras i arbetet på Tierps matcentral.

När volontärarbetet upphör ska volontären återlämna all egendom, alla affärshandlingar samt all övrig skriftlig och digital information tillhörande Tierps matcentral.


Föreningen tillåts publicera/offentliggöra bilder där volontären syns.Vill du stödja verksamheten genom att ge en gåva kan du göra det genom att sätta in en gåva på:

Bg 5607-8256

Swish 123 688 45 22

Öppettider

Inlämning av ansökan.

Sker på Borgenkyrkans exp


Inlämning av ansökan.

Tisdag - Torsdag

9 - 12

Hämtning av kasse

Torsdagar

13.30-14.30

Hitta oss

Hämtning av kasse

Torsdagar

13.30-14.30

Kontakta oss

 
 
 
 
unsplash